Skip links

MSV Brno

Strojírenský veletrh v Brně byl opět velký úspěch.

Na veletrhu byli přítomni mezinárodní i domácí výrobci technologie průmyslové výroby. V letošním roce byla pozornost zaměřena na digitalizaci a podporu celých výrobních procesů včetně simulace chyb. Klíčová slova tedy byla Digitalizace 4.0 a Tovarna 2.0. Bylo zde také několik stánků s 3D tiskem, které v poslední době prošly velkým vývojem. Nyní je možný tisk bez stop předehřátím materiálu a správnou následnou úpravou ve stroji.

Konvenční stroje samozřejmě nechyběly. Zejména se dále rozvíjela mechanizace a většina hydraulických lisů je vybavena robotickým ramenem.

Novinek bylo mnoho, například kontrolní stůl, který zajišťuje 100% kontrolu produktů kamerami. Kamera rozpozná hotový výrobek a porovná jej s výkresem. Malé odchylky jsou signalizovány, což zabraňuje chybám.