Skip links

Dodávky dílů do USA

Úspěchem skončila první dodávka dílů k zákazníkovi v Americe

Nově dodává TPCZ s.r.o. kovové a plastové díly zákazníkům do USA.
Pro americkou pobočku společnosti, která staví čistírny odpadních vod v nizozemském Sassenheimu jsme
poprvé ve své existenci zajišťovali leteckou dopravu 3 palet s kovovými díly do USA.
Je pro nás potěšitelné, že zásilka byla dopravena kompletní, a že je americký zákazník spokojený s dodanými díly.