Skip links

Ontwikkelingen staalprijs

Overaanbod blijft zorgen voor lage staalprijzen.

De staalprijs daalde dit jaar met 24 procent en de prijzen voor schroot, ijzererts en cokeskolen zijn met gemiddeld 23 procent afgenomen in 2015. En de vooruitzichten voor de staalmarkt zijn nog steeds zwak, schrijft Casper Burgering het Economisch Bureau van ABN AMRO in de Industriële Metalen Monitor van de maand augustus 2015. De staalprijs daalde het sterkst in Latijns-Amerika (-31%) en China (-33%). Overaanbod is de belangrijkste factor voor prijszwakte, en dit zal de staalmarkt nog blijven domineren. Teveel staal De voorraden bij Chinese fabrieken zijn gestegen en het overschot gaat naar exportmarkten. Hierdoor blijven de Europese en Amerikaanse markt goed bevoorraad. Om de binnenlandse markt te beschermen tegen teveel goedkoop Chinees staal hebben de VS en de EU al beperkende importmaatregelen genomen. Maar teveel staal blijft het belangrijkste probleem. In de EU en de VS blijft hierdoor het sentiment zwak. Ook de vraag naar staal vanuit de bouwsector blijft ingetogen. De autoverkopen gaan wel goed in beide regio’s. In de EU kwam dit vooral door overheidsbeleid om de vraag naar auto’s te stimuleren. Per saldo zullen de mondiale staalprijzen relatief laag blijven dit jaar en neemt het faillissementsrisico hierdoor toe. Vraag grondstoffen nog steeds zwak De prijzen voor schroot, ijzererts en cokeskolen zijn met gemiddeld 23 procent afgenomen in 2015. Overaanbod blijft het thema en voor veel mijnbedrijven is het faillissementsrisico toegenomen. Met het bestaande overaanbod en de verwachte volumes ijzererts en cokeskolen die nog op de internationale markten moeten komen in het tweede half jaar, is herstel en/of een snelle verbetering van het sentiment moeilijk voor te stellen. De invoer van ijzererts in China tot en met juni is met 1 procent op jaarbasis afgenomen, terwijl de binnenlandse output van ijzererts daalde met 10 procent in dezelfde periode. Het illustreert de beperkte behoefte aan ijzererts in een periode waarin de staalindustrie kampt met zwakke vraag en overaanbod. Met de aanhoudende problemen in de wereldwijde staalindustrie is er nu geen reden voor staalfabrieken om ijzererts te kopen en we denken dat de grondstofprijzen voor staal zwak zullen blijven in K3.

Bron: ABN-Amro Amsterdam, 10 augustus 2015