Skip links

Nieuwe zaagmachine voor Bohemia

Begin november is de nieuwe zaagmachine voor aluminium profielen geleverd en geïnstalleerd.

Voor de productie van alumium profielen, is vanuit Duitsland een nieuwe automatische zaagmachine geleverd. De machine is een fabricaat van de firma Pressta Eisele en uitstekend toegerust voor het zagen van aluminium profielen tot een lengte van 6 meter. De zaagmachine is aangesloten op een automatische afzuiginstallatie. Tezamen met een trilplaat achter de zaagmachine zorgt dit voor een schoon eindproduct.

Bohemia metal parts heeft de machine in ontvangst genomen en in samenwerking met een locaal metaalbewerkingsbedrijf wordt de machine verder bediend door geschoold personeel in Tsjechië.