Login

Metaalnieuws uit Tsjechië

Coronavirus in Tsjechië

Monday, 23rd March 2020 10:02

Vanwege de Covid-19 epidemie is in Tsjechië de noodtoestand afgekondigd. Heeft dit invloed voor uw bedrijf en leveringen?

De noodtoestand heeft invloed op het dagelijks bestaan in Tsjechië. Het is enkel toegestaan om het huis te verlaten, om de noodzakelijke boodschappen te doen, of om van en naar het werk te gaan. Verder dient iedereen op straat een mondkapje te dragen.

Productie
In de fabriek(en) waar uw metalen producten geproduceerd worden, wordt doorgewerkt. Wel is de bezetting vaak wat aangepast, en zijn er maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen. Zo dient het contact met de buitenwereld zo veel mogelijk te worden beperkt. Chauffeurs dienen handschoenen te gebruiken en eigen schrijfgereedschap mee te nemen. Ook dienen chauffeurs te beschikken over desinfecterend schoonmaakmiddel.

Leveringen
We streven er naar om leveringen zo goed als mogelijk zonder beperkingen te laten doorgaan. Tot nu toe, zijn we daar gelukkig ook goed toe in staat.

Grenscontrololes
Voor personenvervoer zijn de grenzen tot nader order gesloten. Echter vrachtvervoer kan gewoon doorgaan en chauffeurs zijn vrijgesteld van quarantaine. Wel kan door controles bij de grens, het vrachtverkeer een oponthoud van enkele uren oplopen. Er zijn totaal zeven grensovergangen open met Duitsland.

Uw Bohemia metal parts team
TPCZ s.r.o. is een sterk bedrijf met een solide basis, en we zullen onze (financiële) verplichtingen blijven nakomen. Gelieve ons hierin ook te ondersteunen, door facturen op tijd te voldoen. Uiteraard zijn we dankbaar voor nieuwe opdrachten.

Verder wordt er zoveel als mogelijk vanuit huis gewerkt om risico van besmetting te verminderen, maar er is altijd minimaal één persoon op kantoor aanwezig. We werken verder zonder beperkingen en zijn bereikbaar. Persoonlijke bezoeken aan ons is tot nader besluit helaas niet mogelijk. We zijn optimistisch en ik geloof dat we er met God’s hulp sterker uitkomen. Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dat via de email of telefonisch weten.

We staan voor u klaar, ook in deze tijden,

J.A. Valkema
Directeur TPCZ s.r.o.

Practical examples

Aanvraagformulier

Geinteresseerd in onze diensten? Vul dan het formulier in en we nemen contact op met u